Sortiment

Img Štípané palivové dříví prodávám v délkách 25, 33 nebo 50 cm štípané na průměr cca 15 až 20 cm neurovnané do hráně a volně sypané na korbu přívěsu. Takto ložené palivové dříví měříme na sypané prostorové metry (prms). Sypaný prostorový metr je množství dříví volně nasypaného do prostoru 1 x 1 x 1 m. Pro sypané palivové dříví používáme dle vlastní zkušenosti nejčastěji redukční faktor 0,43 (1 prms = 0,43 m3). Tato forma prodeje štípaného dřeva je ze všech forem nejlevnější, protože prodejce nemusí k ceně přičítat náklady na urovnávání dříví do hráně, cenu palety a další. Urovnáním volně sypaného štípaného dříví do přívěsu nebo na paletu dostáváme (rovnaný) prostorový metr a na takto naložené dříví již nelze aplikovat ceny pro volně sypané dříví, ale pro palivové dříví skládané. Pro převod mezi prostorovým metrem (prm) a sypaným prostorovým metrem (prms) používáme převodní koeficienty. Na tyto má vliv mnoho faktorů – dřevina, velikost polínek, způsob urovnání atd. V praxi nejčastěji používáme koeficient 0,63 (uskládáním 1 sprm dostaneme 0,63 prmr). Během roku 2015 zahájíme prodej také rovnaného štípaného dříví skládaného na paletách. U takto skládaného dříví se užívá redukční faktor 0,70 (1 prmr = 0,70 m3). Až tento prodej bude aktuální, zveřejníme na internetových stránkách také ceník. Na jednu jízdu dodávám maximálně 6 prms štípaného dříví (není problém jet vícekrát) a minimální množství jsou 2 prms.